تصویر معرفی

معرفی

درباره ما - معرفی مدیریت منابع انسانی

مديريت منابع انساني هم راستا با سياستها و اهداف كلان سازمان منطقه آزاد قشم، به منظور تحقق اهداف استراتژيك و اجراي قوانين و تكاليف قانوني مرتبط، مسئوليت سياستگذاري، راهبري و نظارت بر كليه امور مربوط به حوزه منابع انساني اعم از جذب و بكارگيري مؤثر، نگهداري و جبران خدمات، آموزش، ارزيابي و توسعه عملكرد كاركنان اين سازمان را به عنوان مهمترين سرمايه هاي سازماني عهده دارمي باشد.

اين مديريت توانمند سازي نيروي انساني را بعنوان اصلي ترين مأموريت خود تلقي نموده و در راستاي رسيدن به سازماني متعالي، با انگيزه، شايسته سالار، عدالت محور، ياد گيرنده ، مسئوليت پذير، داراي رفاه اجتماعي مناسب و بر پايه ارزشهاي اخلاق اسلامي و احترام متقابل، خود را موظف به انجام وظايف حاكميتي بصورت بهره ور ( اثر بخش و كارا) مي داند.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.